Chính sách bảo mật

Đăng ngày 22/01/2019

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi với khách hàng và cung cấp dịch vụ khi khách hàng có nhu cầu.

2- Phạm vi sử dụng thông tin Chỉ dùng cho nội bộ công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận THẾ KỶ

3- Thời gian lưu trữ thông tin 1 năm kể từ khi không liên lạc khách hàng nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân Địa chỉ: Số 6 tầng 08 tháp R1, cao ốc EverRich. Số 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP.HCM - VN

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về chien@cfs.com.vn để yêu cầu chỉnh sửa.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan