Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 cao kỷ lục

Đăng ngày 13/12/2018

 Cụ thể trong tháng 7 này, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 20,32 tỷ USD, tăng 2,4%. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 20,95 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước. Đây là tháng thứ hai trong năm ghi nhận trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đều vượt 20 tỷ USD (sau tháng 01/2018).

Sau 7 tháng tính từ đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mức kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2013. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 7 tháng/2018 đạt 266,17 tỷ USD, tăng 13,5% (tương ứng tăng 31,74 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức kim ngạch của cả năm 2013 (264,07 tỷ USD). Cả xuất khẩu và nhập khẩu trong 7 tháng/2018 đều giữ được nhịp tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Trị giá xuất khẩu đạt 134,51 tỷ USD, tăng 16% và nhập khẩu là 131,66 tỷ USD, tăng 11,1%.

Với sự tăng mạnh của nhập khẩu trong 3 tháng trở lại đây, cán cân thương mại hàng hóa đang trong trạng thái thặng dư từ tháng 01/2018 đến tháng 4/2018 đã đảo chiều sang thâm hụt trong tháng 5/2018 và tháng 7/2018 (cán cân thương mại trong tháng 7 thâm hụt 635 triệu USD) . Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2018, cán cân thương mại hàng hóa vẫn ở trạng thái  xuất siêu 2,85 tỷ USD, diễn biến ngược lại với mức thâm hụt 2,61 tỷ USD của 7 tháng/2017.

Chia sẻ: