Mười nước, vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa lớn nhất

Đăng ngày 13/12/2018

Xuất khẩu hàng hóa của 70 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong từ tháng Một đến Bảy năm nay tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9.140 tỷ USD.

Số liệu từ WTO

Nước xuất khẩu lớn nhất thế giới là Trung Quốc chiếm 13,57% tổng giá trị xuất khẩu của toàn thế giới.

Chia sẻ: