Liên lạc với chúng tôi

Công ty TNHH dịch vụ giao nhận THẾ KỶ

Địa chỉ: Số 6 tầng 08 tháp R1, cao ốc EverRich. Số 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP.HCM - VN

MST :  0314726297

Điện thoại: 84 - 28 - 22250704 - 22250705 - 22250706

Fax :  84 - 28 - 22250703

Website :  http://cfs.com.vn

Cell Phone :  0916 50 60 61

Email : chien@cfs.com.vn